11-Jun-2017 • Mumbai, Maharashtra, India

59th Swami Haridas Sangeet Sammelan
Sur Singar Samsad

Artists:
Harsh Narayan (sarangi)
When:
11-Jun-2017
Sunday 6:00 PM
Where:
Vidyapith Vidyarthi Bhavan
4th Floor, B Road, Churchgate
Mumbai, Maharashtra 400020
India [ View Map ]
More information: