30-Mar-2018 • Mumbai, India

41st Sangeet Samrat Alladiyakhan Music Festival 2018
D. R. Khadke Pratisthan

Artists:
Harsh Narayan (sarangi), Nisarg Dehukkar (tabla)
When:
30-Mar-2018
Friday 6:00 PM
Where:
Bal Vikas Sangh Hall
Bal Vikas Sangh Marg
Near Gandhi Maidan Entrance, Chembur
Mumbai 400 071
India
More information:
Website: http://www.sangeet-samrat-alladiyakhan-music-festival.com/