07-Dec-2019 • Mumbai, Maharashtra, India

20th Sri Shanmukhananda National Eminence Awards
Shanmukha Sangeetha Shiromani Awards

Artists:
See list below
When:
07-Dec-2019
Saturday 6:00 PM
Where:
Chandrasekarendra Saraswathi Auditorium
292, Com., Harbanslal Marg, Sion East, Sion
Mumbai, Maharashtra 400022
India [ View Map ]
More information:
Website: https://www.shanmukhananda.com/Events-2019.html

Sri Shanmukhananda Sabha National Eminence Award conferred on:

  • Padma Vibhushan Dr. Umayalpuram K. Sivaraman, Mrudangam Maestro
  • Kalaimamani Shri. Kalyanapuram R. Aravamudachariar, Harikatha Exponent

Shanmukha Shiromani Awards conferred on:

  • Smt. Vasudha Ravi- Carnatic Vocal
  • Shri Vignesh Ishwar- Carnatic Vocal
  • Shri Harsh Narayan- Hindustani Sarangi

Followed by Vocal concert of Shri Vignesh Ishwar with Shri L. Ramakrishnan (Violin), and Shri S. Praveenkumar (Mrudangam)